Протокол 2-03/14 от 14.03.2014.Проведение общего собрания членов кооператива.